Saygın Yabancı Bilim Adamları Gözüyle Abdüsselam Hoca


Director of Graduate Program in Civil Engineering
UH Department of Civil and Environmental Engineering
Dr. Abdüsselam Altunkaynak’ın Houston Üniversitesi İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümünde misafir araştırmacı olarak çalıştığını ifade etmek için yazdığım bu mektup; benim açımdan büyük bir şevk kaynağıdır. Geçtiğimiz aylarda Dr. Altunkaynak’ı tanıdığım kadarıyla kendisi parlak, akıllı ve seçkin bir bilim adamıdır. Özellikle modern modelleme tekniklerinin mühendislik uygulamalarında uzmandır. Kendisi bölümümüzdeki yüksek lisans ve doktora öğrencilerine modern mühendislik uygulamaları konusunda her hafta dersler vermektedir.
Dr. Altunkaynak “Modern modelleme teknikleri ve hidrolik mühendisliğine uygulamaları” konusunda bölümümüz öğretim üyeleri ve master/doktora öğrencilerine 20 Kasım 2008 tarihinde Houston Üniversitesi’nde İngilizce olarak başarılı bir seminer vermiştir. Hidrolik/su kaynakları bölümü öğretim üyelerinden olan Dr. Kyle Strom da Dr. Altunkaynak’ın mükemmel sunumu karşısında etkilendiğini ifade etmiştir. Önümüzdeki yarıyılda modern modelleme teknikleri (Bulanık mantık, Yapay sinir ağları, Kalman filtresi) ve optimizasyon teknikleri (Genetik algoritmalar) konusunda bir ders açacağız ve Dr. Abdüsselam Altunkaynak ta bu dersin hocası olacaktır.
Dr. Altunkaynak olağanüstü bir öğretmen ve seçkin bir araştırmacıdır. Yüksek lisans/doktora öğrencilerimiz hidrolik ve su kaynakları ile ilgili problemlerin çözülmesinde yeni yöntemlerin kullanılması konusunda Dr. Altunkaynak’tan çok şeyler öğrenmişlerdir. Dr. Altunkaynak ve ben şimdiye kadar birçok ilginç ortak çalışma konuları geliştirdik ve çok güzel sonuçlar elde ederek büyük bir ilerleme sağladık. Birçok ortak makalemiz yüksek kaliteli dergilere gönderilmek üzere hazırlanma aşamasındadır. Dr. Altunkaynak’ın araştırma alanında yeni fikirlerin karşılıklı değiştirilmesi ve ortak araştırma programlarının kurulması konularında bölümümüzü ziyaret ediyor olması bizi son derece mutlu etmektedir.